RS Tera Forside Klubber Indmeldelse Foreningen Tera Jollen Kalender English Tips og tricks Facebook

Målsætning for Dansk Tera Klub

Mål og vision fremgår direkte af §2 i foreningens vedtægter (gentaget her)

Dansk Tera Klub er skal som national specialklub under Dansk Sejlunion (DS) virke som klasseorganisation for de aktive Terasejlere, og som sådan arbejde på;

Plan for Dansk Tera Klub

I årene frem til 2016 var Dansk Tera Klubs aktivitet udeblevet på trods af mange unge, der sejler Tera. Tidligere års udvikling i Tera-aktiviteter har bl.a. delvist kunnet måles ved Tera-deltagelse i Harboe Cup, hvor der i årene 2011 til 2016 deltog hhv. 24, 19, 11, 13, 5 og 6 Tera-sejlere. Derfor har en gruppe af sejlklub-trænere i Køge Bugt området genstartet klasseorganisationens aktiviteter. I efteråret 2016 blev der afholdt en Tera camp hos Vallensbæk Sejlklub med trænere på Tera VM-niveau og med 9 deltagende Tera-sejlere. Dette blev efterfulgt af en genstartende generalforsamling i november 2016, hvor en ny bred bestyrelse blev valgt med støtte fra en række danske sejlklubber.

Dansk Tera Klub vil med genstart af klasseorganisationen øge deltagelsen i tera-aktiviteter; herunder øget deltagelse i Harboe Cup, ved at arrangere Tera-aktiviteter med deltagelse på tværs af sejlklubber; herunder øge antallet af medlemmer i Dansk Tera Klub og dermed opnå et bedre grundlag for udvikling i Tera-klassen.

Dansk Tera Klubs mål for 2017

Dansk Tera Klubs mål for 2018

Fokuspunkter

For at støtte op om målsætningerne vil der i 2016-2017 blive arbejdet med følgende fokuspunkter:

   Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@rstera.dk)