RS Tera Forside Klubber Indmeldelse Foreningen Tera Jollen Kalender English Tips og tricks Facebook

Generalforsamling 2023

Der afholdes generalforsamling 2023 online - Tirsdag, 18. april · 19:00-23:00.
Link til videoopkald: https://meet.google.com/bxm-cfhs-eof.

Bestyrelsen skal beklage at vi ikke har overholdt tidsfrist beskrevet i vedtægterne Mødet skulle have været gennemført i marts 2023.
Mødet indkaldes i overensstemmelse med vedtægterne med en frist på mindst 4 uger.

Kandidater til bestyrelsen samt forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes til Formand Morten Kristoffer Hansen mkhansen@gmail.com og/eller kasserer Peter Toft pto@linuxbog.dk. Dette skal ske senest to uger før generalforsamlingen - dvs 4/4 2023.

Kandidater

Følgende genopstiller

Følgende genopstiller ikke

Noter fra kassereren

Regnskab 2022 kan findes her. Regnskabet er godkendt af revisor Kenneth Boa 6/3 2023.
Dansk Sejlunion har efterfølgende overført 6500 kr til støtte for 2022. Dette beløb vil dog først fremgå af regnskabet for 2023.

   Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@rstera.dk)