RS Tera Forside Klubber Indmeldelse Foreningen Tera Jollen Kalender English Tips og tricks Facebook

Generalforsamling 2022

Indkaldelse

Dansk Tera klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling jfr http://rstera.dk/dokumenter/vedtaegter/vedtaegter_v3.pdf. Vi beklager at generalforsamlingen ikke er indkaldt rettidigt.

Generalforsamling Dansk Tera Klub 2022 afholdes online 12/5 kl 19 på https://meet.google.com/qvq-hfwz-qbx (google meet virtuelt møde). Mødet kræver ikke andet end en browser.

Punkt 1 Valg af dirigent og referent

Punkt 2 Bestyrelsens beretning

Punkt 3 Regnskab

Kan hentes her: https://rstera.dk/gf/2021/regnskab_2021.pdf - flere detaljer kan læses her.

Punkt 4 Indkomne forslag

Punkt 4.1: Præsentation af Dansk Sejlunions Børne og ungdomspolitik ved Ingeborg Stenbæk Madsen (DS).

Punkt 5 Kontingent

Bestyrelsen foreslår 100 kr som forrige år

Punkt 6. Valg af bestyrelse, tre til fem personer, samt en suppleant

Kandidater til bestyrelsen modtages meget gerne.

Punkt 7. Valg af revisor, samt en revisorsuppleant

Punkt 8. Eventuelt

   Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@rstera.dk)