RS Tera Forside Klubber Indmeldelse Foreningen Tera Jollen Kalender English Tips og tricks Facebook

Generalforsamling 2021

Indkaldelse

Dansk Tera klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling jfr http://rstera.dk/dokumenter/vedtaegter/vedtaegter_v3.pdf.

Generalforsamling 2021 for Dansk Tera Klub afholdes på Skype onsdag den 3/3 kl 19 - link https://join.skype.com/dvdJg90Okmbr

Generalforsamlingen afholdes hos Sejlklubben Køge Bugt Ungdom, Hejren 15, 2670 Greve 11. marts 2020 kl 19-21.
Det er også muligt at deltage via Skype - link https://join.skype.com/oufDfeks1cO1

Punkt 1 Valg af dirigent og referent

Punkt 2 Bestyrelsens beretning

Kan hentes her: https:/rstera.dk/gf/2021/beretning_2020.pdf

Punkt 3 Regnskab

Kan hentes her: https://rstera.dk/gf/2021/regnskab_2020.pdf.

Punkt 4 Indkomne forslag

Ingen indkomne

Punkt 5 Kontingent

Bestyrelsen foreslår 100 kr som forrige år

Punkt 6. Valg af bestyrelse, tre til fem personer, samt en suppleant

Kandidater til bestyrelsen modtages meget gerne.

Punkt 7. Valg af revisor, samt en revisorsuppleant

Punkt 8. Eventuelt

   Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@rstera.dk)