RS Tera Forside Klubber Indmeldelse Foreningen Tera Jollen Kalender English Tips og tricks Facebook

Generalforsamling 2020

Indkaldelse

Dansk Tera klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling jfr http://rstera.dk/dokumenter/vedtaegter/vedtaegter_v3.pdf.

Generalforsamlingen afholdes hos Sejlklubben Køge Bugt Ungdom, Hejren 15, 2670 Greve 11. marts 2020 kl 19-21.
Det er også muligt at deltage via Skype eller lignende - kontakt Peter Toft om dette.

Punkt 1 Valg af dirigent og referent

Punkt 2 Bestyrelsens beretning

Punkt 3 Regnskab

Kan hentes her: https://rstera.dk/gf/2020/Dansk_Tera_Klub_regnskab_2019.pdf.

Punkt 4 Indkomne forslag

Fristen er ikke udløbet

Punkt 6. Valg af bestyrelse, tre til fem personer, samt en suppleant

Andre kandidater modtages naturligvis gerne

Punkt 7. Valg af revisor, samt en revisorsuppleant

Punkt 8. Eventuelt

   Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@teraklub.dk)