RS Tera Forside Klubber Indmeldelse Foreningen Tera Jollen Kalender English Tips og tricks Facebook

Generalforsamling 2019

Indkaldelse

Dansk Tera klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling jfr http://teraklub.dk/dokumenter/vedtaegter/vedtaegter_v3.pdf.

Generalforsamlingen afholdes hos Sejlklubben Køge Bugt Ungdom, Hejren 15, 2670 Greve 11. marts 2019 kl 19-21.
Det er også muligt at deltage via Skype https://join.skype.com/oufDfeks1cO1

Punkt 1 Valg af dirigent og referent

Punkt 2 Bestyrelsens beretning

2018 har et rigtig godt år for Tera-aktiviteter i Danmark. Dansk Tera Klub har afholdt tre camps og hjulpet med af afholde camp i Oure.

Vi har fået godkendt at kunne afholde Tera ungdoms DM - DS-UDM(15) i 2019, som sandsynligvis bliver afholdt som en del af Harboe Cup 2019. Det er meget glædeligt, og vi arbejder på at tilsvarende kunne få Tera Pro med som officiel jolle for DS ungdoms-DM.

Vi har haft 7 sejlere med til Tera VM i 2018 under ledelse af Freja Hansen, Tim Krat og Kenneth Boa + en solid række af dygtige forældre. Det har været en stor oplevelse for de unge, og det er oplagt at Tera VM 2019 skal have fokus, da det bliver afholdt i Ljungskile - tæt på Gøteborg.

Bestyrelsen har sendt ansøgning til DS om at kunne lave nye gode aktiviteter i 2019:

Punkt 3 Regnskab

Kan hentes her: https://teraklub.dk/gf/2019/Dansk_Tera_Klub_regnskab_010118-311218.pdf.

Punkt 4 Indkomne forslag

Peter Toft stiller forslag om foreningens officielle hjemmeside skiftes til http://rstera.dk. Foreningen har både dette domæne samt teraklub.dk

Punkt 6. Valg af bestyrelse, tre til fem personer, samt en suppleant

Andre kandidater modtages naturligvis gerne

Punkt 7. Valg af revisor, samt en revisorsuppleant

Punkt 8. Eventuelt

   Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@rstera.dk)