RS Tera Forside Klubber Indmeldelse Foreningen Tera Jollen Kalender English Tips og tricks Facebook

Generalforsamling 2017

Indkaldelse

Dansk Tera klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling jfr http://teraklub.dk/vedtaegter.pdf.

Generalforsamlingen afholdes hos Sejlklubben Køge Bugt Ungdom, Hejren 15, 2670 Greve 23. november kl 19-21.

Bestyrelsen skal beklage, at vi ikke har nået at overholde vedtægternes punkt 7.1.1 om at ordinær generalforsamling skal afholdes før 1/10. Bestyrelsen har haft fuld fokus på årets 3. Tera camp i den periode, og har valgt at udskyde generalforsamlingen.

Der kan indsendes

Disse bedes være indsendt indtil en uge før generalforsamlingen til bestyrelsen på email terabest@teraklub.dk - enhver henvendelse vil blive besvaret inden 24 timer.

Under punkt 7 er Louise Erch Petersen og Bo Fredskov på valg - begge genopstiller.

Tera-sejlere er også meget velkomne til generalforsamlingen.

Der vil serveres sodavand, kaffe og kage til de fremmødte. Tilmelding er ikke nødvendig

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen har haft et meget aktivt år. Vi startede året uden medlemmer efter en træningscamp i oktober 2016. Campen gav os ide om at genstarte foreningen. Det er gået rigtig godt sidenhen.

Dansk Sejlunion havde i 2017 en tilskudsmodel til klasse-organisationerne. Her søgte Dansk Tera klub 22.000 kr, som blev bevilget. Bestyrelsen har anvende pengene til at

Bestyrelsen har afholdt tre velbesøgte træningscamps:

Bestyrelsen har deltaget aktivt som baneledere under Yachtklubben Furesøens klubmesterskab, Køge Bugt kredsmesterskab, Vallensbæk Grandprix samt et efterårs VSK træningsstævne. Til flere af disse stævner har indkøbt udstyr til baneledelse været anvendt og Tera-klassen har været godt repræsenteret til alle disse stævner.

Vi har også i samarbejde med Sejlklubben Køge Bugt haft tre trænere på vandet under Harboe Cup, hvor vi afholdt skippermøde for både Tera og Feva feltet. Ca 100 tilhørere dukkede op. Under hele stævnet sejlede vi som støtte-båd, hvor de unge sejlere løbende blev forsynet med müslibarer. Til Harboe Cup 2016 var der 6 Tera joller tilmeldt, og i 2017 22. Det er en meget flot vækst primært drevet af foreningens øvrige aktiviteter.

Under hele 2017 har bestyrelsen været aktive mht. At lave hjemmeside, trænings-videoer og lave bånd mellem klubber med Tera-aktivitet.

Alt i alt et meget fint år og en stor tak til de deltagende sejlklubber - især Assens Sejlklub, Yachtklubben Furesøen, Sejlklubben Køge Bugt og Vallensbæk Sejkub, som har lagt hus til Tera-camps det sidste år. Også en stor tak til Dansk Sejlunion for aktiv støtte og sparring samt til vores camp-sponsorer Aarhus Seashop, Rema 1000 i Assens og Tempo Bådudstyr.

Regnskab

Regnskab 2016-2017

Punkter til behanding under punkt 4

Peter Toft, Bo Fredskov og Anna Nørgaard stiller forslag om ændring af vedtægter.

Rang-lister er pt. ikke aktuelt

§2.1 skriver
At udarbejde årlig national rangliste til brug i forbindelse med udtagelse til internationale stævner .
Dette foreslås ændret til
Hvis der er interesse og rammer for dette, at udarbejde årlig national rangliste til brug i forbindelse med udtagelse til internationale stævner,

Regnskabsåret flyttes til kalenderår

§5.1 skriver
Medlemskontingent opkræves helårligt forud og forfalder til betaling inden den 1. april det pågældende år. Bestyrelsen er forpligtet til at søge alle kontingent restancer inddrevet. Dette foreslås ændret til
Medlemskontingent opkræves helårligt forud og forfalder til betaling inden den 1.februar det pågældende år. Bestyrelsen er forpligtet til at søge alle kontingent restancer inddrevet.

§6.1 skriver
Regnskabsåret løber fra hvert års 1. april til efterfølgende års 31. marts .
Dette foreslås ændret til
Regnskabsåret følger kalenderåret med virkning pr. 31/12-2017 .

§7.1.1 skriver
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, om muligt i forbindelse med årets nationale mesterskab (DM), dog senest den 1. oktober. .
Dette foreslås ændret til
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i februar.

   Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@rstera.dk)